8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Trestní stíhání a řízení

Trestní řízení je širší pojem než trestní stíhání. Trestní řízení označuje celý postup a proces soudu a orgánů činných v trestním řízení od prověřování spáchání trestného činu policí až po vydání odsuzujícího rozsudku soudem a dále. Trestní stíhání je částí řízení, a to od zahájení stíhání usnesením (dříve také sdělení obvinění) až do právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí, kterým stíhání končí.

Trestní řízení jako celek je upraveno Trestním řádem – všechny postupy jsou zde upraveny a představuje tedy i základní limity zákona pro postup orgánů vůči podezřelým / obviněným.

Rady a tipy:

Trestní stíhání je zahájeno až tehdy, když policejní orgán rozhodne o tom, že je důvodné trestný čin vyšetřovat a stíhat určitou osobu (podezřelého). Proti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání se lze bránit odůvodněnou stížností a to do 3 dnů  od doručení.

Nejčastější chyby:

Stíhání ještě neznamená trestní řízení. Trestní stíhání končí podáním veřejné obžaloby státním zástupcem. I v počáteční fázi se může podezřelý bránit stížnostmi. Stížnost ale nemá odkladný účinek. O stížnosti nerozhoduje soudce, ale státní zástupce, případně jeho nadřízený.