8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Trestní oznámení

Trestní oznámení je jedno ze základních pramenů poznávání spáchání trestné činnosti. Trestní oznámení se činí u orgánů Policie ČR, která musí s osobou podávající trestní oznámení vše sepsat a zaprotokolovat a poté bude prověřovat a učiní všechna potřebná šetření k tomu, aby odhalila skutkový stav a zda-li se skutečně trestný čin spáchal či nikoliv. Trestní oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR, stejně tak jako státní zástupce. Oznámení může být učiněno mnoha způsoby – ústně do protokolu na ředitelství, služebně či jiné organizační složce Policie ČR, písemně, elektronicky, telegraficky i dálnopisem. Po podání trestního oznámení začíná první fáze trestního řízení – stádium přípravné, prověřování skutečností.