8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Trestní odpovědnost

Trestní odpovědnost je následek, který zákon (Trestní zákoník) spojuje s jednáním, které naplňuje skutkové znaky trestného činu. Podle trestní odpovědnosti je poté uložena sankce, trest. Trestní odpovědnost je základním právním pojítkem mezi jednáním osoby a následným vztahem tohoto jednání k trestnému činu a skutkové podstatě, případně dále.

Trestní odpovědnost nastupuje u trestných činů úmyslných i nedbalostních. Trestní odpovědnost vzniká spácháním trestného činu, ale může také zaniknout – například upuštěním od přípravy ke spáchání trestnému činu nebo účinnou lítostí nad spácháním činu. Trestní odpovědnost je vyloučena u jednání jinak trestných, které však splňují některé z podmínek stanovené zákonem – nutná obrana, krajní nouze apod, tzv. okolnosti vylučující protiprávnost.

Rady a tipy:              

Trestní odpovědnosti se lze vyhnout pouze, pokud tak zákon uvádí – v rámci sebeobrany, nouze či oprávněném užití zbraně policistou. Ani tady ovšem není výjimka z trestní odpovědnosti absolutní a vše se zkoumá.

Nejčastější chyby:

I obránce v případě sebeobrany se může dopustit trestného činu, přežene-li obranu. Pokud se dá útočník na útěk, obránce jej ale začne pronásledovat a zlomí mu např. ruku, jedná se již o exces a obránce se dostává do role útočníka. Sebeobrana slouží pouze k odvrácení trvajícího útoku.