8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Svěřenský fond

Svěřenský fond je souborem majetku, který byl vyčleněn ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný osobou správce ve prospěch obmyšleného.

Svěřenské fondy lze použít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací či zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Rady a tipy:

Svěřenský fond není často využívaný, hodí se však zejména pro velké jmění spravované pro děti či jiné osoby. Fond může fungovat jako omezený „bankovní účet“ pro obmyšleného, který by sám celou sumu utratil najednou. Fond zároveň podléhá přísné kontrole.

Nejčastější chyby:

Nejedná se o investiční fond či o fundaci. Svěřenský fond je relativně nový právní institut. Vždy zahrňte efektivní a funkční ustanovení k ochraně majetku fondu před rozhazovačným či zneužívajícím chováním obmyšlených. Vždy se snažte zahrnout ve smlouvě mechanismus pro řešení sporů uvnitř fondu, je-li obmyšlených více. Nezveřejňujte zakládací listiny ve veřejných rejstřících, porušíte tak diskrétnost zúčastněných osob.