8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Svědek je osoba, která je osobou zúčastněnou na řízení, odlišnou od účastníků řízení, a která vypovídá před soudem o skutkových okolnostech, skutečnostech. Výslech svědka je jeden z možných důkazních prostředků, kterými se může soud dopracovat k pravdě, tedy co nejblíže skutečnému a reálnému stavu o určité skutečnosti.

Svědek může být kterákoliv fyzická osoba. Svědek má povinnost svědčit a dostavit se k soudu na předvolání. Svědek může odmítnout svědectví jen ve výjimečných případech a to pokud by svědectví mohlo způsobit trestní stíhání osobě blízké. Svědek má povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, poruší-li ji, může být trestně stíhán pro křivou výpověď, případně jinak sankcionován. Svědek je vždy soudcem vyhodnocován co do důvěryhodnosti a pravdivosti jeho výpovědi. Svědci často bývají jedinou možností, jak zjistit skutečný skutkový stav.

Rady a tipy:

Přímý svědek je ten, který danou událost či čin viděl na vlastní oči a může o něm podat zprávu. Nepřímý svědek podává zprávu o okolnosti, která nasvědčuje tomu, že se událost či čin mohl stát. Každý svědek může podat soudu informaci a nasměrovat jej ke správnému rozhodnutí.

Nejčastější chyby:

Svědci se mohou dopustit i trestného činu, budou-li křivě svědčit. Svědci mohou být předvoláni, ale i předvedeni, je-li to potřeba. Svědci mají sice nárok na svědečné, to ovšem nezahrnuje úplně všechny náklady, pouze ty přiznané zákonem.