8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Střídavá péče

Střídává péče je jedna z forem péče o nezletilé děti v době před a po rozvodu manželství. U střídavé péče je čas obou rodičů s dítětem rozdělen do časových úseků, které by měly být srovnatelné, není-li důvod pro jiný poměr. V případě úpravy péče o nezletilé děti je potřeba podat návrh k úpravě příslušnému obecnému soudu nezletilého, který má v jeho obvodu bydliště, kde je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti a případně navrhnout důkazy odůvodňující střídavou péči. Střídavá péče vyžaduje zejména kooperaci rodičů i další požadavky, které vyplývají ze zákona či judikatury.

Rady a tipy:

Střídavá péče vyžaduje pevnou dohodu rodičů, kterou budou oba dva dodržovat. Závažná porušení střídavé péče mohou být postižitelná i u soudu, např. když rodič vezme bez souhlasu druhého rodiče dítě do zahraničí. Jako rodiče vždy komunikujte a snažte se nalézt nejvhodnější řešení společně.

Nejčastější chyby:

Závažným porušením péče není hodinové zpoždění u předání, pokud je odůvodněno a není častým zvykem. Střídavá péče rovněž neznamená, že rodič zrovna nepečující nemůže s dítětem komunikovat či se ptát, jak se mu daří. Střídavá péče rovněž umožňuje prázdniny v zahraničí i přesuny, vše je ale třeba sdělit rodiči druhému.