8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Statutární orgán

Statutární orgán je osoba či společenství osob, které mohou jednat za právnickou osobu. Mohou to být jednatelé společnosti, případně ředitel státního podniku či předsednictvo akciové společnosti. Osoby tvořící tento statutární orgán jednají samostatně, nezávisle, pakliže společenská smlouva neuvádí něco jiného.

Statutární orgány jsou vždy zapsané v obchodním rejstříku, každá z osob musí vyslovit souhlas s funkcí.

Rady a tipy:

Statutární osobou mohou být i samotní společníci. Nejčastěji se tak jedná o majoritního vlastníka. Může to být ale také třetí osoba. Osoby činné v těchto orgánech jsou odměňovány dle smluv.

Nejčastější chyby:

Statutární orgán může jednat v rámci obchodní činnosti samostatně. Valná hromada může instruovat statutární orgán pouze, pokud to dovoluje společenská smlouva a v omezených případech. Jednatel však není imunní, členové valné hromady mohou podávat na jednatele žaloby (např. na neplatnost jednání).