8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Státní zástupce

Státní zástupce je právně vzdělaný, svéprávný a plnoletý občan ČR, který splňuje požadavky zákona, zejm. vykonal profesní zkoušku a byl zapsán do evidence jako státní zástupce. Státní zástupce zastupuje stát ve věci veřejné žaloby, provádí dozor nad Policí ČR při vyšetřování trestných činů a podává žalobu k soudu. Jedině státní zástupce může podat veřejnou žalobu, poškození trestných činů mohou pouze podat trestní oznámení, kterým se bude zabývat policie, která, pakliže shromáždí dostatek důkazů, je předloží státnímu zástupci k posouzení a ten se rozhodne, zda podá žalobu či nikoliv.

Činnost státního zástupce je zejména upravena v trestním řádu a příslušných jiných právních předpisech.

Rady a tipy:

I proti krokům státního zástupce se lze účinně bránit, například podáním stížnosti. Veškeré kroky státního zástupce navíc mohou podléhat přezkumu. I státní zástupce musí splňovat nároky na nestrannost a nezávislost. Obviněný může se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu s lepším výsledkem.

Nejčastější chyby:

Státní zástupce zastupuje stát v trestním řízení. Oběti trestných činů i další poškození jsou účastníky, avšak nejsou zastoupeni státním zástupcem. Státní zástupce je také závislý na práci policie a jiných orgánů činných v trestním řízení, dohlíží také na jejich činnost a vyřizuje veškeré stížnosti.