8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Správní delikt

Jako správní delikt se označuje protiprávní a společensky škodlivé jednání pachatele, které nelze klasifikovat jako trestný čin, neboť nedosahuje stejného stupně ohrožení chráněných hodnot. Jedná se tak o méně závažnou protiprávní činnost, například drobné krádeže, dopravní přestupky, přestupky proti občanskému soužití apod.

Správní delikty se projednávají v rámci správního řízení přestupkového, kdy pachatelům v důsledku jejich spáchání vzniká správněprávní odpovědnost. Za správní delikty lze uložit podobné sankce jako v trestním právu, vyjma trestu odnětí svobody. Správní delikty jsou upraveny u příslušných zákonů (Zákon o ochraně přírody, Silniční zákon, Živnostenský zákon apod.), případně v Zákoně o některých přestupcích.

Rady a tipy:

Správní delikty ani jejich sankce se neuvádějí do rejstříku trestů – nebudete tak čelit problémům při hledání zaměstnání. Všechny pokuty v blokovém řízení lze přezkoumat ve správním řízení. Úřady mají úřední povinnost nepřihlížet k nicotným aktům a všem následujícím – neměly by provádět exekuci pokuty, která byla uložena na základě nicotného rozhodnutí.  

Nejčastější chyby:

Příkaz na místě, kterým je ukládána pokuta, může mít jen formu bloku k ukládání pokut (příkazový blok) – nejsou-li uvedeny všechny povinné údaje, znamená to nenaplnění základních požadavků a tedy neplatnost. Avšak chybějící otisk úředního razítka či podpis úřední osoby na příkazovém bloku zpravidla nepředstavují podstatné vady, nezpůsobují-li pochybnost o pravé podstatě a druhu písemnosti.