8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je zvláštním druhem smlouvy, která je uzavírána mezi spotřebitelem a podnikatelem, kdy spotřebitel je slabší stranou zasluhující větší ochrany.

Rady a tipy:

Spotřebitelské smlouvy požívají zvláštní ochranu zákona. Spotřebitel musí být seznámen s podmínkami, lhůtami a postupy při uplatnění práv z vad a odstoupení od smlouvy. Každý spotřebitel musí mít dostupný vzor odstoupení od smlouvy, uvedený v příloze nařízení č. 363/2013 Sb. Podnikatel nemusí vracet peníze dříve, než mu spotřebitel předá zboží či prokáže, že zboží odeslal.

Nejčastější chyby:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží. Nepoučí-li ho však o tomto podnikatel, má spotřebitel právo na jejich náhradu. Prodejce však nemá automaticky povinnost přebírat náklady.