8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Spoluvlastník

Jednu věc může mít ve vlastnictví více osob. Mluvíme tak o spoluvlastnictví a spoluvlastnících. Každý spoluvlastník vlastní určitou část (podíl) na věci, o věci však rozhodují společně, s hlasovacími právy dle výše podílů. Podíl spoluvlastníků může být buďto ideální nebo reálný. Ideální je vymezen pouze abstraktně, kdežto reálný může být vymezen částmi (někdo karosérii, někdo zase motor). Spoluvlastnictví může vznikat i ze zákona (dědictví, společné jmění manželů).

Spoluvlastníci nemohou být nuceni setrvávat ve společenství, mohou tedy vystoupit a mají právo na vyplacení. Zároveň panuje předkupní právo spoluvlastníků k uvolněnému podílu (nejdříve se tak musí podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům, teprve poté třetím osobám). Spoluvlastnictví může rozpustit i soud či zákon.

Rady a tipy:

Spoluvlastník má předkupní zákonné právo – podíl na věci musí být vždy nejdříve nabídnut ostatním spoluvlastníkům. O věci rozhodují všichni společně, v hlasování dle svých podílů. Nikdo nemůže být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví – zabraňují-li ostatní v prodeji podílu, může spoluvlastnictví vypořádat soud.

Nejčastější chyby:

Běžná údržba věci nemusí být odsouhlasena spoluvlastníky. Nedohodnou-li se spoluvlastníci, může rozhodnout na návrh některého z nich soud. Jde-li o důležitou změnu ve vlastnictví, může přehlasovaný menšinový vlastník žádat přezkum změny u soudu. Porušení předkupního práva může vyústit v relativní neplatnost právního jednání prodávajícího spoluvlastníka.