8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným („s.r.o.“) je forma obchodní korporace, která je zákonem považována za kapitálovou, byť de facto se jedná o korporaci osobní. Společníci s.r.o. ručí za dluhy společnosti pouze omezeně a to do výše nesplacené vkladové povinnosti. Jedná se tak o velice výhodnou formu podnikání právnické osoby, která je zároveň nejrozšířenější formou v České republice, neboť poskytuje ochranu vlastnímu majetku společníků.

S.r.o. může být založeno s kapitálem 1 Kč, postačí jeden zakladatel. Obchodní vedení společnosti je svěřeno jednateli (který může být i společníkem). Valné hromadě poté náleží veškeré existenční otázky společnosti.

Rady a tipy:

Podnikat formou s.r.o. je zdaleka nejlepší způsob, který představuje minimální riziko pro osobní majetek společníka. S.r.o.  lze založit s jediným zakladatelem a  jednatelem v jedné osobě. Výhodnější hlasování na valné hromadě může být hlasování kumulativní, které daleko více chrání práva menšinových podílníků.

Nejčastější chyby:

Pokud si s.r.o. založí webovou stránku, byť nemusí, musí splňovat všechny náležitosti jako akciová společnost – uvádět všechny údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Uvolněné obchodní podíly musí být nejdříve nabídnuty ostatním společníkům, až poté mohou být prodány třetí osobě.