8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je speciální formou spoluvlastnictví, které vzniká ze zákona uzavřením manželství, není-li to vyloučeno v předmanželské smlouvě či v jiné manželské smlouvě. Společné jmění manželů nevzniká mezi registrovanými partnery či mezi druhem a družkou. Je upraveno v občanském zákoníku.

Do společného jmění manželů náleží veškerý majetek i dluhy obou manželů, které vznikly za trvání manželství a nejsou výlučným vlastnictvím některého z manželů. Nejčastěji se zde řadí hypotéky, půjčky, ale i příjmy manželů či společné nemovitosti.

Rady a tipy:

Společné jmění manželů lze zúžit, rozšířit či jinak individuálně upravit v závislosti na vašich přáních. SJM nemusí mnohdy ani vzniknout, přejete-li si. Vše je třeba upravit dohodou. Dohodu je dobré učinit formou notářského zápisu a nechat zveřejnit ve veřejném rejstříku.

Nejčastější chyby:

Osobní dary či dědictví nemusí být pouze vlastnictvím jednoho z manželů, jak je tomu zákoně, pokud vůle zůstavitele směřuje k dědictví pro oba manžele. SJM je často ohroženo i dluhy, které má jen jeden z manželů, ale druhý je převzal. Nevyplatí se čekat v případě, že jste o dluzích nevěděli, obrana je možná.