8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Společenská smlouva

Společenská smlouva je právní jednání, kterou mezi sebou uzavírají zakladatelé obchodní korporace a jíž se obchodní korporace zakládá. Musí být vždy písemná a musí mít podobu veřejné listiny (forma notářského zápisu nejčastěji). Společenská smlouva upravuje formu společnosti, sídlo, firmu, statutární orgán a jeho pole působnosti, obchodní zastoupení i jiné okolnosti nad rámec zákona. Upravuje tedy vztah zakladatelů (společníků) a obchodní korporace (právnické osoby).

Rady a tipy:

Jednodušší společenská smlouva je zpravidla lepší a flexibilnější. Vyplatí se uvést podnikatelský záměr a způsob fungování společnosti. Pokud bude společenská smlouva obsahovat jen zákonem požadované náležitosti, ušetříte několik tisíc na notářském zápisu i zápisu do obchodního rejstříku.

Nejčastější chyby:

Bude-li mít společenská smlouva vady, dostanete lhůtu k nápravě (a to i při úspěšném zápisu do obchodního rejstříku). Nesjednáte-li nápravu, bude prohlášena společnost za neplatnou a vstoupí do likvidace.