8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je sankční institut občanského práva, který obsahuje ujednání, že pokud jedna ze stran poruší některé z ustanovení smlouvy, bude muset straně druhé zaplatit určitou částku jako penále. Smluvní pokuta nevyžaduje zavinění, stačí porušení ustanovení. Je tedy jedno, z jakého důvodu (byť omluvitelného) bylo ustanovení ošetřené smluvní pokutou porušeno. Povinnost zaplatit smluvní pokutu tak vzniká z objektivní odpovědnosti.

Smluvní pokuta má především kompenzovat vzniklou škodu, která může druhé straně vzniknout porušením, a také má funkci motivační – prevenční. Smluvní pokutu lze vymáhat u soudu podáním žaloby, a to i v případě, že došlo k odstoupení od smlouvy původní!

Rady a tipy:

Smluvní pokutu lze vymáhat i v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy / výpovědi smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v těchto případech. Uplatňovat nárok ze smluvní pokuty lze klasickou žalobou o zaplacení. Lze napadnout platnost smluvní pokuty, zejména pokud se výše vymyká obecným standardům.

Nejčastější chyby:

Smluvní pokuty v sobě nesou objektivní odpovědnost – dojde-li k naplnění předpokladu pro její vznik, ať už z jakéhokoliv důvodu, musí se zaplatit. Neexistují důvody, pro které by bylo možné smluvní pokutu neplatit.