8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce se uzavírá mezi dvěma osobami, kdy věřitel dává dlužníkovi k užití určité množství zastupitelné věci a dlužník se zavazuje věřiteli zastupitelné věci ve stejné hodnotě vrátit. Jedná se tak o klasickou peněžní půjčku, byť smlouva o zápůjčce může být i na jiné zastupitelné věci (například jablka).

Jedná se o reálný kontrakt, smlouva tedy vzniká i ústně a to předáním (faktickým převzetím) daných zastupitelných věcí dlužníkem, nikoliv k podpisu smlouvy. Liší se tedy od smlouvy o úvěru.

Výpovědní doba je šest týdnů, není-li ujednáno jinak.

Rady a tipy:

Věřitel i dlužník mají celou řadu právních nástrojů pro zajištění pohledávky, obranu před neoprávněným jednáním či zlepšení postavení v rámci možných budoucích řízeních. Zeptejte se advokáta na všechny možnosti.

Nejčastější chyby:

Dluh se musí splácet vždy v měně, ve kterém byla zápůjčka učiněna, i v místě plnění. Zápůjčky mohou být úročné i neúročné. Zápůjčku lze vracet i ve splátkách. Zápůjčku lze stanovit i tak, že se částka vrací na výzvu věřitele.