8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smlouva o obchodním zastoupení

Řadí se mezi smlouvy příkazního typu. Předmětem je samostatné nezávislé využití osobních vlastností poskytovatele. Strany smlouvy jsou zastoupený a obchodní zástupce, který je podnikatelem. Obchodní zástupce dlouhodobě vyvíjí činnost směřující buď k uzavírání obchodů se zastoupeným, nebo ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet. Obchodnímu zástupci za to náleží provize i zvláštní odměna.

Uzavírá se vždy písemně, jejím předmětem jsou obchody určitého druhu a typu. Může se sjednat jako smlouva výhradní (jen jeden obchodní zástupce) nebo nevýhradní.

Rady a tipy:

Smlouvy o obchodním zastoupení platí pro určitá území a pro určitý okruh činností. Mezi zastoupeným a zastupujícím je informační povinnost. Zástupce musí dbát obchodních podmínek zastoupeného.

Nejčastější chyby:

Obchodní zástupce má vždy nárok na odměnu, jedná se o úplatné smlouvy. Obchodní zastoupení může být i nevýhradní. Smlouva je prodloužena, řídí-li se jí strany i po skončení platnosti prvotní smlouvy.