8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smlouva o dílo

Tento typ smluv, upravených zákonem v ustanovení § 2586 až 2635 Občanského zákoníku, je stejně rozšířený jako kupní smlouva. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel díla zavazuje vyrobit či provést něco pro objednatele. Smlouvu o dílo například uzavíráte se stavebníkem, který vám postaví nový domov nebo třeba i opravářem. Někdy je velice těžké rozlišit smlouvu o dílo a kupní smlouvu, převážně však platí, že u smlouvy o dílo jde především o vykonání činnosti, provedení úkonu nebo výrobu. Smlouva o dílo může být písemná i ústní, zpravidla je vždy za úplatu.

Spolu s kupní smlouvou patří smlouva o dílo jedním z nejčastějších sporů před soudy. Chcete limitovat negativní důsledky či pojistit se, mít vše pod kontrolou? Zkušený advokát dokáže navrhnout jasnou, stručnou a plnohodnotnou smlouvu o dílo, díky které budou obě strany znát své práva a povinnosti a nebude žádných pochyb. Advokát v brně, JUDr. Martin Halahija, vám rád zodpoví veškeré vaše otázky.

Rady a tipy:

Jde-li ve smlouvě převážně o prodej a předání věcí hotových, jedná se o kupní smlouvu. Jedná-li se o výkon služby či vyhotovení, vykonání činnosti, jde o smlouvu o dílo.  Pro OSVČ a poskytování služeb se hodí spíše rámcové smlouvy. Na stavební činnost se hodí spíše upravené smlouvy o dílo s možností posouvat rozpočet.

Nejčastější chyby:

Odměna může být stanovena na fixní částku, ale také určitý rozpočet – nelze však cenu dodatečně změnit.  Zálohy musí být sjednány ve smlouvě, jinak je nelze požadovat. Nepodnikatelé mohou také uzavírat smlouvu o dílo k příležitostnému výdělku, nesmí být však odměna vyšší než 30 000 Kč za rok.