8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smlouva kupní

Kupní smlouva je stará jako lidstvo samo. Je upravena hned na několika místech, v základu však v ustanoveních § 2079 až 2183 Občanského zákoníku. Kupní smlouvou dochází k úplatnému převodu vlastnického práva k věci na někoho jiného. Kupní smlouva může být písemná i ústní, zeširoka napsaná i štíhlá na jednu stranu. Kupní smlouva je vždy úplatná. Kupní smlouva je zásadním motorem lidské společnosti.

Kupní smlouvy uzavíráte dnes a denně, pakliže jdete nakoupit do obchodu, kupujete auto nebo i nemovitost. Kupní smlouvy mohou být jednoduché na první pohled, avšak zdání klame. Pakliže si nejste jisti, vždy kontaktujte svého brněnského advokáta!

Rady a tipy:

Vždy je dobré nechat kupní smlouvu překontrolovat advokátem – zejména, jestli má všechny náležitosti. Případně je dobré provést analýzu všech postihů i sankcí za nedodržení povinností. Kupní smlouvy nemusí být písemné, mnohdy postačí ústní.

Nejčastější chyby:

Aby smlouva byla platná, nemusí mít přímo stanovenou cenu – stačí, pokud bude vůle směřující ke koupi známá z textu či okolností. Není-li cena výslovně stanovena, vezme se cena obvyklá. Nedodržení lhůt může mít zásadní roli při vzniku nároku na smluvní pokutu či úroky z prodlení.