8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smír je dohoda, která je uzavřena mezi stranami sporu v občanskoprávním soudním řízení, kterou na jejich návrh schválí soud a která má stejné účinky, jakoby soud rozhodl sám rozsudkem. Jedná se o preferovaný „konec“ soudního řízení. Smír je tím nejlepším lékem na každý právní problém, neboť pokud si strany sporu, i přes svou nevraživost, jsou schopny sepsat a dojednat podmínky smíru, je vždy takový smír daleko lepší, než kdyby rozhodoval soud. Smír představuje poslední šanci stran dohodnout se k alespoň nějaké spokojenosti obou stran. Zajímavou statistikou je také fakt, že strany dodržují spíše smír, který uzavřely před soudem, než samotný rozsudek. Pokud tedy máte možnost, vždy se alespoň snažte vyřešit věc smířlivě.

Institut smíru existuje již od dob antiky, starého Říma. Více než dva tisíce let tohoto institutu a jeho praxe dokazuje, že se jedná o skutečně efektivní řešení problému. Se smírem může hlavně pomoci zkušený advokát. Nebojte se tak v této věci na něj obrátit.

Rady a tipy:

Smír je vždy levnější než soudní řízení. Soudce vždy rozhodne přinejlepším v poměru „win-lose“ (výhra-prohra jedné ze stran). V životě však vždy lze dosáhnout kompromisu „win-win“, jsou-li strany ochotny ustoupit či racionálně přistoupit k problému. Zeptejte se svého advokáta na možnosti vyjednávání či advokátní mediace ještě před podáním žaloby.

Nejčastější chyby:

Lidé se odmítají domluvit, byť domluva bývá často nejlepší, nejefektivnější a nejlevnější. I u soudního smíru se však usnesením zakládá povinnost zaplatit/jednat. Lhůta počíná běžet od doručení usnesení.