8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Ručení

Jedná se o jeden ze způsobů občanského závazkového práva, kterým se za dlužníka zaručuje třetí osoba, která bude v případě dlužníkova neplnění ručit za splnění. Ručitel se tedy stává nepřímým dlužníkem, po němž může věřitel požadovat plnění dluhu tehdy, neplní-li dlužník.

Rozeznáváme však i další speciální druhy ručení (například směnečné rukojemství), i jiné odchylky. Ručení je hojně využívané zejména pro utvrzení postavení věřitele, kterým se zvyšuje solventnost a schopnost dlužníka splnit svůj závazek.

Ručitel může po splnění dluhu požadovat po dlužníkovi, aby mu nahradil, co měl plnit – nikdy se tak nestane, že by se dlužník úplně vyvázal ze splnění povinnosti jen tím, že si stanoví ručitele.

Rady a tipy:

Pokud zaviní věřitel, že dlužník nemohl splnit dluh, může ručitel odepřít plnění. Ručitel může uplatňovat všechny dlužníkovi námitky vůči věřiteli.

Nejčastější chyby:

Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu, ústní prohlášení nedosahuje ničeho. Ví-li ručitel o tom, že dlužník není způsobilý právně jednat, a přesto prohlásí ručení, nebrání platnosti ručení neplatnost závazku.