8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rozvodové řízení

Rozvodové řízení patří mezi speciální druhy soudních řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních, ve kterém dochází k rozvodu manželství. Existují i případy, kdy manželství nelze rozvést, tyto výjimky jsou upraveny v občanském zákoníku. Rozvodové řízení se vždy zahajuje na návrh. Příslušný soud je vždy okresní soud, jehož místní příslušnost je stanovena dle pravidel (nejčastěji je obvod toho soudu, v němž se nachází poslední společná domácnost manželů).

V rozvodovém řízení sporném, kdy návrh podá jen jeden z manželů a druhý se „brání“, se zjišťují důvody a příčiny rozvratu manželství, vypořádávají se majetkové poměry manželů a upravují se poměry k nezletilým dětem, případně se řeší péče o děti, styk, výživné.

Rady a tipy:

I při sporném a vypjatém rozvodu udržujte vždy respekt k druhé straně. Věřte advokátům, kteří vás dokáží provést řízením co nejrychleji. Stanovte si společné priority – děti, poklidné vypořádání majetku.

Nejčastější chyby:

Strany se snaží spor vyhrát a „rozdrtit“ druhého – rozvodové řízení se však akorát protáhne a prodraží. Vždy zachovejte chladnou hlavu, i v případech, kdy druhá strana jde do diskuze s ostrými lokty.