8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rozvod manželství

Jeden ze způsobů, jakým lze ukončit platnost manželství z vůle manželů, je rozvod. Rozvod je institucionalizovaný proces zániku manželství, který je upraven v občanském zákoníku a poté zákonem o zvláštních řízeních soudních. Rozvod manželství představuje trvalou a nenapravitelnou odluku manželů, kteří již nevedou společnou domácnost ani se nepodílí společně na chodu domácnosti, nepřejí si setrvávat v manželství. Rozvod manželství musí být zahájen vždy na návrh, a to buď jedním z manželů (sporný rozvod) či oběma najednou (nesporný rozvod). Méně nákladný, rychlejší a efektivnější je nesporný rozvod, často se však stává, že se z nesporného rozvodu stane rázem sporný.

Při rozvodu se řeší nejen statusové poměry manželů, ale také i jejich majetek, společné jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, styk s nezletilými dětmi, výživa mezi manželi i mezi rodiči a nezletilými dětmi. Buďto se vše řeší v rozvodovém řízení, které probíhá jako klasické sporné řízení, ve kterém účastníci (manželé) tvrdí a prokazují důkazními prostředky, nebo se manželé mohou na všem dohodnout.

Rady a tipy:

Vždycky je výhodnější, rychlejší a efektivnější se dohodnout a stvrdit dohodu na papíře. Rozhodne-li soud ve věcech o nezletilých či majetku, vždycky bude nejméně jedna strana nespokojená a bude neustále podkopávat rozhodnutí. 

Nejčastější chyby:

Rozvod není ihned, musí být naplněny všechny zákonné podmínky a manželé se vždy musí dostavit k soudnímu řízení.  Začnou-li uvádět manželé sporná tvrzení, přechází automaticky i nesporný rozvod do režimu sporného.