8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rozhodčí soud

Jako rozhodčí soud jsou označovány stále rozhodčí soudy, které jsou upraveny zákonem o rozhodčím řízení a představují mimosoudní alternativu ku klasickému soudnímu řízení. V České republice rozeznáváme tři stálé rozhodčí soudy – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a o soud Českomoravské komoditní burzy Kladno. Rozhodčí soud (arbitráž) je především stojící mimo stát, nemá druhých instancí (nemožnost podat odvolání) a je méně formální.

Na rozhodčí soudy se aplikují veškerá ustanovení o podjatosti, stejně tak platí, že rozhodčí soud musí být nestranný a nezávislý.

Rozhodnutí rozhodčího soudu má stejný účinek jako rozhodnutí soudu, je přímo vykonatelné a může být exekučním titulem. Rozhodnutí může být přezkoumáno za určitých podmínek i obecnými soudy.

Rady a tipy:

I rozhodnutí rozhodce je napadnutelné, například z důvodu podjatosti či nezákonnosti rozhodnutí. Vždy se vyplatí za rozhodce označit shodně některý z ustálených rozhodčích soudů.

Nejčastější chyby:

Rozhodnutí ve věci v rozhodčím řízení nelze napravit odvoláním či jiným klasickým opravným prostředkem, je možné jen žádat přezkum zákonnosti u klasických soudů.