8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je zvláštní typ doložky uzavírané ke smlouvě hlavní (kupní, nájemní, jakékoliv). Rozhodčí doložky zakládají pravomoc rozhodců k rozhodování určitých či všech sporů ze smlouvy. Jedná se tak o mimosoudní řešení sporů, které má výhody i nevýhody. Na území ČR rozeznáváme tři stálé rozhodčí soudy, institucionalizované a upravené Zákonem o rozhodčím řízení. Jedná se o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a o soud Českomoravské komoditní burzy Kladno. Mimo tyto stálé rozhodčí soudy lze ustanovit i rozhodce ad hoc, kterému strany svěří a na něj delegují pravomoc rozhodnout v případném sporu. Rozhodcem může být jakákoliv svéprávná, plnoletá a způsobilá třetí osoba.

Rady a tipy:

Rozhodčí doložku učiňte součástí smlouvy (inkorporace), ideálně odkazem ve smlouvě i např. fyzickým spojením (sponkou). Jedná-li se o velkou smlouvu, je dobré zahrnout rozhodčí doložku i do samotné vnitřní struktury organizace smlouvy (nadpisy, podnadpisy).

Nejčastější chyby:

Rozhodčí doložka zůstává v platnosti v některých případech, i když dojde k odstoupení od smlouvy.