8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rodinné právo

Rodinné právo je samostatné právní odvětví a součástí velké množiny soukromého práva. Rodinné právo upravuje všechny rodinněprávní vztahy, těmi mohou být vztahy mezi manželi a registrovanými partnery, dětmi a rodiči, prarodiči, vzdálenými příbuznými, dětmi obecně. Patří zde také manželské majetkové právo, adopce dětí, mezinárodní adopce dětí, péče o dítě, úprava styku s dítětem nebo výživné mezi jednotlivými osobami. Upravuje práva a povinnosti. Mnozí považují rodinné právo za základní stavební kámen každého právního státu, neboť bez soužití dvou a více osob nemůže existovat lidská společnost.

Rodinné právo upravuje také vznik manželství a registrovaného partnerství, zánik i jeho změny, úpravy majetkového práva i jiné. Jedná se o komplexní disciplínu, ve které se musí kombinovat nejen právo, ale i psychologie, etika, komunikace a desatero dalších řemesel. Rodinné právo prostupuje do všech sfér práva, od trestního práva do práva správního. Komplexnost právního odvětví rodinného práva je snad jen vyvážena jeho krásou a univerzalitou. Dle mnohých se jedná o královskou disciplínu práva.

S rodinným právem bývala dlouhá léta spojena i role rodinného právníka, který nebyl jen právníkem „rodinného práva“, ale byl to osobní rádce a důvěrník každé rodiny, vyřizoval vše od manželství dětí až po převody majetků mezi rodinnými příslušníky. Rodinný právník jako tradiční institut se dodnes drží v USA, Velké Británii či Francii, u nás se však rodinný právník degradoval během minulého režimu opravdu jen na právníka rozvodového. Agenda rodinného právníka však může být daleko širší. Zeptejte se na možnosti služeb rodinného právníka!

Rady a tipy:

Advokáti by se v rodinném právu měli snažit o dohodu i znesvářených manželů. Dohoda je vždy účinnější právní nástroj, který lidé budou plnit, než soudní rozsudek.

Nejčastější chyby:

Rodinné právo není o výhře, nýbrž o dohodě a kompromisu. Nikdy nechoďte do právního boje „vyzbrojeni“ nerelevantními uštěpačnými komentáři, snažte se spolknout hrdost pro kompromis – vyjma situací domácího násilí, zneužívání a podobných extrémů.