8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Reklamační řád

Reklamační řád je dokument, který obsahuje informace o možnostech reklamace, případně i formulář k reklamaci, u spotřebitelských smluv. Reklamace jako taková je upravena občanským zákoníkem. Reklamační řád upravuje podmínky a způsoby uplatnění odpovědnosti za vady podnikatele.

Rady a tipy:

Každý podnikatel musí spotřebitele seznámit s reklamačním řádem a učinit jej veřejně a lehce dostupným. Ucelený, organizovaný a srozumitelný reklamační řád je vždy lepší pro podnikatele i spotřebitele.

Nejčastější chyby:

Spotřebitel má zákonný nárok nejen na odstoupení od smlouvy pro vady, ale také i na reklamaci. Těchto práv se nemůže ani smluvně vzdát.