8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Reklamace

Jedná se o právní jednání, kterým smluvní strana uplatňuje svá práva, přiznaná občanským zákoníkem, za odpovědnost prodávajícího za vady v plnění. Podmínky reklamace jsou upraveny v občanském zákoníku, smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím a také reklamačním řádem prodávajícího. Řešení reklamace může být buďto v opravě zboží, výměně zboží nebo odstoupení od smlouvy, poskytnutím slevy. Reklamace musí být uplatněna v reklamační lhůtě, která se shoduje se záruční lhůtou výrobku. O reklamaci se vždy vyřizuje reklamační protokol.

Rady a tipy:

Každý prodejce musí umožnit snadnou a rychlou reklamaci. Není-li reklamace vyřízena dle Vašich požadavků, obraťte se také na obchodní inspekci.

Nejčastější chyby:

Reklamační lhůta prodejce může být delší než zákonná lhůta pro nápravu vadného plnění. Vždy je dobré přečíst si předem reklamační podmínky.