8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rejstříkový soud

Je zvláštním soudem, který je zřízen právním předpisem o veřejných rejstřících a který vede obchodní rejstřík. V tom jsou zapsány údaje o obchodních společnostech i družstvech. Vždy se jedná o krajský soud. Rejstříkové soudy na základě návrhu zapisují jednotlivé skutečnosti jako vznik právnických osob, zánik, likvidaci nebo změnu orgánů právnických osob. Mají na starosti celou agendu a hrají důležitou roli například při zakládání a založení právnických osob.

Rady a tipy:

Rejstříkový soud může zkoumat návrhy co do správnosti. Rejstříkové soudy často jednají písemně, byť existují případy ústních jednání.

Nejčastější chyby:

Návrh musí vždy podat osoba oprávněná dle zákona (§ 86 písm. a) Zákona o veřejných rejstřících). Všechny osoby zapsané v rejstříku mají povinnost udržovat jej aktuální a informovat o všech podstatných změnách.