8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Rejstřík trestů

Jedná se o evidenci, kterou spravuje a vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde nalezneme jmenný seznam osob odsouzených soudy v trestním řízení a seznam skutečností souvisejících s trestním řízení. Nejčastěji tedy najdeme, kdo spáchal co a kdy. Výpis z rejstříku trestů slouží k prokazování bezúhonnosti občanů, ať už při hledání zaměstnání nebo i v jiných případech. V rejstříku trestů nalezneme jen pravomocná odsouzení, která jsou zapisována pomocí ohlášení soudů na trestních listech. Jedná se o údaje odsouzeného, označení soudu, který rozhodl, spisovou značku věci, datum rozhodnutí, číselné označení trestného činu, údaje o uloženém trestu, údaje o ochranném léčení, údaje o trestu ochranného opatření apod.

Rady a tipy:

Každý si může nechat vytisknout výpis z rejstříku trestů na CZECH Pointu či dalších autorizovaných místech. Rejstříky trestů neobsahují správní delikty jako přestupky proti občanskému soužití.

Nejčastější chyby:

Rejstříky trestů jsou obsaženy v databázi, která je navíc sdílena s evropskou databází. Do databáze mají přístup, je-li oprávněn, i zahraniční orgány.