8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Prokura je formálně upravený akt a druh zastoupení, kterým podnikatel zmocňuje prokuristu (vybraného zástupce) k určitému nebo všemu právnímu jednání, k němuž dochází při provozu obchodního závodu či pobočky, i přesto, že by byla třeba plná moc k výkonu.

Prokura je zvláštní forma plné moci. Zápis prokuristy do obchodního rejstříku je deklaratorní, vzniká již samotným udělením. Prokurista může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná. Musí jednat s péčí řádného hospodáře. Prokurista se vždy podepisuje s dovětkem označujícím prokuru.

Rady a tipy:

Prokura je vhodná pro delegaci obchodních záležitostí na další osobu. Prokurista i tak podléhá stejným zásadám a standardům! Prokuru je vhodné uvést i veřejně kvůli větší transparentnosti jednání společnosti.

Nejčastější chyby:

Podle judikatury nejvyššího soudu sice prokurista může emitovat cenné papíry, dle praxe je však tento postup nadmíru rizikový.