8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Prekluze

Prekluze v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví, zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“. Je proto vcelku výjimečným právním institutem. V trestním právu se lhůty, které mají charakter prekluze, nazývají lhůtami promlčecím.