8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Představenstvo

Představenstvo je statutární (volený) orgán akciové společnosti a družstva. Jedná se o takový orgán společnosti, kterému náleží rozhodování v obchodních záležitostech a ve všech jiných, které mu svěřují stanovy či společenská smlouva, mimo základní otázky existence společnosti, které náleží valné hromadě či členské schůzi. Představenstvo se skládá z jednotlivých členů, kteří jednají samostatně či kolektivně, jsou zapsáni v obchodním rejstříku a mají svého předsedu. Volí je a odvolává valná hromada.

Rady a tipy:

Představenstvo jedná v obchodních záležitostech vždy nezávisle na valné hromadě, v nejlepším zájmu společnosti. Valná hromada či akcionáři se však mohou vadnému postupu představenstva bránit pomocí žaloby.

Nejčastější chyby:

Představenstvo u družstva se nezakládá, je-li zvolen předseda jako statutární orgán. Představenstvo musí rozhodnout a podat návrh o rozdělení zisku či úhradu ztráty, návrh nikdy nepodává valná hromada.