8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Předběžné opatření

Procesní ustanovení správního řádu, občanského soudního řádu, trestního řádu či jiné procesněprávní předpisy upravují institut předběžného opatření. Jedná se o zpravidla výjimečný procesní úkon, kterým soud upravuje poměry účastníků ještě předtím, než rozhodne ve věci meritorně. Jedná se tak o dočasné upravení poměrů účastníků v případě, že by hrozilo ohrožení pozdějšího výkonu rozhodnutí. Předběžné opatření může být například v podobě zadržení určité peněžité částky na účtu, aby nemohly být vyneseny ven žalovaným, vykázání ze společné domácnosti v případě domácího násilí apod.

Předběžná opatření musí soud vydat, pakliže je to odůvodněno a nezbytné, do 72 hodin od doručení návrhu na předběžné opatření soudem. Nehrozí-li závažné prodlení, musí návrh projednat neveřejně do 7 dní od doručení.

Proti předběžným opatřením většinou není možné podat odvolání. Předběžné opatření také nelze vydat v případě, že by soud tímto rozhodnutím předjímal své budoucí meritorní rozhodnutí.

Rady a tipy:

O předběžném opatření musí soudce rozhodnout v co nejkratší časový úsek, tedy 48 hodin. Ve věcech týkajících se nezletilých musí soud rozhodovat do 24 hodin. I v předběžném opatření však musíte uvést všechny rozhodné skutečnosti a navrhnout důkazy. I proti předběžnému nařízení se lze odvolat.

Nejčastější chyby:

Nebudete-li se řídit předběžným opatřením, může to být považováno i za trestný čin „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“.