8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, splňuje náležitosti a řídí se ustanoveními zákoníku práce a je vždy v písemné formě. Pracovní smlouva je zvláštním druhem smlouvy, na kterou se subsidiárně vztáhne také občanský zákoník. Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo či místa výkonu práce, den nástupu do práce. Pokud pracovní smlouva tyto údaje neobsahuje, je neplatná. Výše mzdy, platu může být uvedena v samostatném mzdovém výměru mimo pracovní smlouvu, pokud však není stanovena vůbec, nastupuje zákonem předpokládaná domněnka o výši pracovní mzdy obvyklé pro dané povolání, danou osobu a v daném čase – právo na odměnu za práci patří mezi základní lidská práva a nelze po nikom vyžadovat práci bez odměny.

V pracovní smlouvě mohou být upraveny další práva a povinnosti, jako například zkušební doba, délka dovolené či nadstandardní odměňování.

Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou či neurčitou.

Rady a tipy:

Kopie smlouvy je povinností, zároveň si nechte vše vysvětlit a ptejte se. Všechno je důležité  – kde budete pracovat, kdo uzavírá prac. poměr s kým, druh práce apod.

Nejčastější chyby:

Pracovní smlouvy neobsahující všechny zákonné náležitosti jsou neplatné, i přesto však, pokud zaměstnanec vykonává práci, musí dostat náležitou odměnu. I práce bez smlouvy s vědomím a souhlasem zaměstnavatele je prací, byť nezákonnou a musí být odměněna.