8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost chápeme jako trvalou či dočasnou zdravotní překážku na straně zaměstnance, která mu neumožňuje vykonávat jeho povolání v celém či částečném rozsahu. K uznání pracovní neschopnosti je třeba získat potvrzení od lékaře. Vznikem pracovní neschopnosti vznikají zvláštní práva a povinnosti zaměstnanci i zaměstnavateli, mimo jiné začíná běžet lhůta ochranné doby a jiné následky. V případě pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, která je stanovena zákonem (pracovní zákoník).

Rady a tipy:

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď v době pracovní neschopnosti (ochranná doba). V době pracovní neschopnosti musí být zaměstnanec doma, jinak je možné s ním rozvázat pracovní poměr.

Nejčastější chyby:

Pracující na DPP či DPČ nemají nárok na náhradu mzdy v době neschopnosti, pakliže nepřesahuje jejich odměna limity stanovené zákonem. V tom případě musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy.