8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Pracovní doba

Pracovní doba je část dne, ve které je zaměstnanec povinen vykonávat práci způsobem a tak, jak mu bylo určeno v pracovní smlouvě zaměstnavatelem, v místě výkonu práce a dle pokynů zaměstnavatele. Maximální stanovená týdenní pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Zaměstnanec může pracovat přesčas, nad 40 hodin týdně, pouze za splnění podmínek v zákoně. Doba stanovená se může u některých povolání lišit, jedná se tak většinou o zvláštní práce jako je kovkop. Mladší 16 let mohou pracovat nejvýše 30 hodin týdně s tím, že pracovní doba jednotlivých dní nesmí přesáhnout 6 hodin denně.

Rady a tipy:

Zaměstnanec může nesouhlasit s rozvržením pracovní doby a ukončit pracovní poměr. Každý zaměstnanec musí být na konci a na začátku pracovní doby na svém místě. Lze si sjednat pružné rozvržení pracovní doby na pevnou a volitelnou část.

Nejčastější chyby:

Směny nesmí být delší než 12 hodin. Zaměstnavatel může stanovit dobu v maximální výši 40 hodin týdně.