8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Popření otcovství

Popření otcovství je právní institut, který umožňuje muži, který je uveden jako otec dítěte, popřít tento právem aprobovaný vztah. Manžel může popřít otcovství dítěte do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které zpochybňují jeho otcovství. Tato lhůta subjektivní (odvozená od znalosti či vědomosti otce o pochybnostech) však musí být naplněna v rámci objektivní lhůty a to je 6 let dítěte. Po šestém roku dítěte již nelze otcovství nikterak zpochybnit.

Pokud je dítě narozeno v rámci manželství, a to mezi 160 od vzniku a 300 dnem od zániku manželství, může muž popřít otcovství jen tehdy, je-li zde taková okolnost, která vylučuje otcovství (neplodnost např.).

Pakliže je dítě zplozeno umělým oplodněním, může muž zpochybnit otcovství v době mezi 160 a 300 dnem od umělého oplodnění.

Pakliže byl otec určen souhlasným prohlášením nebo rozhodnutím soudu, může popřít otcovství jen tehdy, stihne-li to do 6 měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno.

Rady a tipy:

Popřít otcovství lze do 6 měsíců od chvíle, kdy se otec dozvěděl o dané události. Maximálně však do 6 let věku dítěte. Subjektivní lhůta (šest měsíců) běží v rámci 6 leté lhůty. Muž, který dal souhlas k umělému oplodnění, může popřít otcovství jen v případě, že prokáže, že žena otěhotněla jinak.

Nejčastější chyby:

Muži čekají moc dlouho na popření otcovství. I po smrti lze určit otcovství, jen se jej málokdy využívá. Souhlasné prohlášení rodičů před narozením dítěte lze napadnout do 6 měsíců od narození dítěte.