8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Podnájemní smlouva

Podnájemní smlouva upravuje podnájemní vztah mezi podnájemcem a nájemcem, který se zavazuje přenechat k užívání věc, kterou má nájemce v nájmu. Podnájem je závazkový vztah inter partes, který je pouze mezi nájemcem a podnájemcem. U podnájmu musí souhlasit pronajímatel. Souhlas pronajímatele však není nutný vždy. Souhlas pronajímatele s podnájmem může být písemný, ústní.

Podnájemní smlouva může být také ústní či písemná.

Rady a tipy:

Podnájemní smlouva musí být vždy schválena vlastníkem věci, sjednejte si alespoň obecný souhlas ve vaší nájemní smlouvě. To neplatí, má-li nájemce v bytě trvalé bydliště. Podnájem ale také požívá soudní ochrany a lze se bránit u soudu proti zasahování, nejen vůči vlastníkovi, ale i vůči nájemci.

Nejčastější chyby:

Mezi vlastníkem a podnájemcem neexistuje žádný právní vztah. Vymáhat tak může nároky pouze po nájemci, stejně tak obráceně. Vlastník nemůže nic vymáhat po podnájemci. Podnájem zaniká spolu s nájmem.