8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Podjatost

Podjatost představuje vnitřní stav, subjektivní poměr rozhodující osoby k věci. Jedná se o porušení nestranného a nezaujatého posuzování věci. Překážkou podjatosti může být přímý zájem na výsledku řízení, osobní vztah k účastníkům řízení. Podjatost se týká soudců v soudních řízení, úředních osob ve správním řízení a také rozhodců v rozhodčím řízení.

Námitka podjatosti musí splňovat procesní náležitosti dané zákonem a musí být nejčastěji vznesena na prvním jednání před soudem či jiným orgánem, jinak v případě, že teprve později vyvstaly okolnosti či důkazní prostředky, které podrývají nestrannost rozhodující osoby.

Námitky podjatosti nejčastěji projednává předseda soudu či nadřízený státního orgánu. V případě vyloučení rozhodující osoby je věc předána jiné osobě v rámci jedné instituce. Pakliže jsou vyloučeni všechny rozhodující osoby, je věc postoupena či přikázána nadřízeným orgánem jiné instituci stejné úrovně.

Rady a tipy:

Cítíte-li, že je osoba rozhodující podjatá, nebojte se tuto skutečnost namítat. Musíte mít samozřejmě dostatek důkazů, které prokáží, že je zde alespoň pochybnost. Důkazem či tvrzením tak můžete zvrátit nepříznivý výsledek řízení. Podjatý může být úředník-soused, nebo třeba soudce-kamarád druhé strany.

Nejčastější chyby:

Podjatostí není, když například soudce chodí nakupovat do obchodu, kde pracuje daná osoba. Podjatý úředník také není ten, který zahájí správní řízení z vlastního podnětu, když jde kolem na procházce a spatří černou stavbu na vašem pozemku.