8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Podání žaloby

Každé soudní řízení se zahajuje podáním žaloby. Jedná se o právní procesní úkon. Žaloba musí splňovat náležitosti dle občanského soudního řádu, aby ji soud mohl přijmout a zabývat se jí. Zpravidla nejde o nic složitého, každý může podat žalobu – základem je uvést kdo (žalobce a jeho identifikace) uplatňuje co (jaké právo, o co se budou soudit?) proti komu (žalovaný a jeho identifikace). Byť je to takto jednoduché vysvětlení, podrobnější informace najdeme v § 42 (obecně jakékoliv podání k soudu) a dále v § 79 (návrh na zahájení řízení, tj. žaloba). Žalobu je třeba dobře zpracovat, označit všechny strany, tvrzení i další. Sepsání žaloby může být pro běžného člověka složitější, proto je vždy dobré obrátit se na advokáta.

Vyjma žaloby dle občanského soudního řádu můžeme také podávat žalobu proti správnímu orgánu poté, co jsme vyplýtvali všechny řádné opravné prostředky (odvolání) – to je poté správní žaloba a ta se řídí zase správním řádem soudním.

Rady a tipy:

Podání žaloby představuje první procesní úkon, který žalobce udělá, a pojí se s ním celá řada právních následků. Podání žaloby se považuje podle dne, kdy žaloba došla správnému soudu a je zahájeno řízení.

Nejčastější chyby:

Účinky podání žaloby nenastávají tehdy, není-li splněna věcná příslušnost, případně není podání úplné či není možné zjistit, čeho se vlastně chce dosáhnout. Šikanózní podávání žalob a jejich následné zpětvzetí může představovat rizika zejména mezi podnikateli.