8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Plná moc

Písemné osvědčení, které opravňuje fyzickou osobu jednat právně i fakticky za někoho jiného. Je to příklad smluvního zastoupení, založeno smlouvou, kde jedna ze stran pověřuje druhou k určitému jednání a druhá zastoupení přijímá a slibuje, že bude konat a jednat s nejlepším vědomím a svědomím ve jméně zastoupeného. Rozsah jednání, časová trvalost i jiné další podstatnosti jsou poté specifikovány na smlouvě o plné moci. Může ji vystavit kterákoliv osoba. Často je nutná i pro jednoduché věci jako vyzvednutí zásilky. Syn může zplnomocnit matku, aby za něj mohla převzít zásilku na poště.

Rady a tipy:

Plná moc se může udělovat na procesní řízení v celém rozsahu nebo pro některou jeho část. Plná moc může být udělena zmocněncem i třetí osobě, dovoluje-li to zákon a souhlasí-li s tím zmocnitel.

Nejčastější chyby:

Dřívější plná moc zaniká, je-li udělena další osobě. Nelze udělit plnou moc dvěma osobám najednou, nejedná-li se o pořadí v případě zmocněnce (advokát) a jeho zástupce (koncipient).