8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Péče řádného hospodáře

Jedná se o pojem, který se vztahuje ke spravování majetku. Je to požadovaná míra péče, ale také předpoklad nebo očekávání, k nimž jsou vázány osoby spravující majetek, ať už fyzické či právnické. Je to jistý standard správy, který nesmí být porušen. Představuje jistou objektivně vyjádřitelnou měru právního i faktického jednání vázané osoby. Jednoduše řečeno, pakliže opatrujeme majetek, který nám nepatří, očekává se od nás, že jej budeme spravovat, starat se o něj a ideálně rozmnožovat stejně, jako by to byl náš. Prohřeškem proti péči řádného hospodáře může být příklad zlomyslného jednatele, který zpronevěřuje majetek společnosti, za kterou jedná. Obecnou definici můžeme nalézt v ustanovení § 159 Občanského zákoníku. V rámci péče řádného hospodáře musíme také připomenout i míru loajality, kterou musí osoba spravující mít.

Rady a tipy:

S péčí řádného hospodáře se setkáváme zejména tehdy, když spravujeme cizí majetek. Standardy péče řádného hospodáře nejsou neznámým pojmem, nýbrž je její rozsah pevně stanoven judikaturou i praxí. Péče řádného hospodáře není bezmezná, ale založena na rozumnosti.

Nejčastější chyby:

Nelze se dovolávat péče řádného hospodáře v případě, že nešlo předvídat následku, který způsobil škodu či ztížil výkon práv.