8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Ověření podpisu

Podpisy mohou být úředně či jinak ověřeny. Jedná se o legalizaci, posílení pravosti podpisu, které se koná připojením doložky o pravosti podpisu. Znamená, že podpis na listině učinila osoba, které podpis patří. Jedná se o osvědčení, které utvrzuje skutečnost uvedenou na listině.

K ověření podpisu se předkládá občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Ověřením podpisu se nepotvrzuje pravdivost či pravost informací či údajů na listině, pouze samotný podpis. Ověření podpisu lze provést na obecním či městském úřadě, Czech Pointu, u notáře, na konzulárním či zastupitelském úřadě v zahraničí či u advokáta.

Rady a tipy:

Nově lze také u advokáta ověřit elektronický podpis. Ověření podpisu dodává důvěryhodnost jakékoliv listině, hodí se zejména pro důležitá právní jednání.

Nejčastější chyby:

Neověřený podpis je snáze napadnutelný v soudním řízení, představuje „nejslabší“ z možných variant.