8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Osoba blízká

Jedná se o kategorii fyzických osob, které jsou vůči sobě ve zvláštním citovém, emočním a sociálním postavení (poutu). Platí, že osoba blízká je taková osoba, u které by dotyčný pociťoval újmu jako svou vlastní. V trestním řízení platí pravidlo, že lze odepřít výpověď, pakliže by hrozilo nebezpečí trestního stíhání osobě blízké.

Osoba blízká může být rodinný příslušník, důvěrný přítel, manžel či druh, osoby sešvagřené, osoby v jiném obdobném rodinném či sociálním poutu.

Rady a tipy:

Osoba blízká může hrát roli i v azylovém či mezinárodním právu. U výpovědí v trestním řízení vždy vše konzultuje nejprve s obhájcem, případně advokátem.

Nejčastější chyby:

Pokud vztah blízké osoby není dán, nelze využít zákonných výjimek výše! Osoba blízká není blankošek na odmítání spolupráce.