8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Odvolání

Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým se žalovaný či žalobce brání proti rozhodnutí soudu první instance, nejčastěji okresního soudu, ale také krajského. Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v občanském soudním řádu (§ 42, § 79 a také § 205 a dále). Musí být naplněn odvolací důvod. V odvolání lze uvádět nová skutková tvrzení a navrhovat důkazy pouze, pokud to povoluje zákon (prolomení zásady koncentrace řízení). Zpravidla se jedná o takové skutečnosti a důkazy, které nemohly být užity při dřívějším řízení, protože o nich například účastníci nevěděli.

Odvolání směřuje řízení do druhé instance k odvolacímu soudu, kterým je nejčastěji krajský soud, případně Vrchní soud v Olomouci či Praze. O odvolání musí být účastníci vždy poučeni v soudním rozhodnutí.

Rady a tipy:

Nepodceňujte odvolání a vždy konzultujte text, případně jeho sepsání s advokátem. Chyby učiněné v odvolání již nelze opravit v následujícím dovolacím řízení.

Nejčastější chyby:

Klienti zatajují či nechávají si informace pro sebe, ovšem poté je již nejde využít. Je třeba uvést vše ihned a narovinu.