8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Odstoupení od smlouvy

Právní vztah může být ukončen několika způsoby – naplněním účelu právního vztahu, odstoupením od smlouvy, výpovědí či dohodou o ukončení. Odstoupení od smlouvy je formální zánik závazku. Smlouva se ruší od počátku, jako by k jejímu uzavření nikdy nedošlo a strany si tak musejí vrátit vzájemně poskytnutá plnění. Výpověď má účinky až od podání výpovědi, případně později.

Ani při odstoupení od smlouvy však nezaniká právo na smluvní pokuty, náhrady škody či vymahatelné úroky z prodlení.

Odstoupit je možné pouze tehdy, pokud to umožňuje zákon (občanský zákoník).

Rady a tipy:

Zákon umožňuje odstoupit od smlouvy ve výjimečných případech, aniž byste se tohoto práva mohli vzdát. Odstoupení od smlouvy ruší celý závazek od začátku, jako by se nikdy nestal.

Nejčastější chyby:

Po platném odstoupení je třeba vše vrátit do předchozího stavu – vrátit věci, které jsme stihli nabýt během existence právního vztahu. Jinak se dopouštíme bezdůvodného obohacení.