8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Mylně považovaný za řádný opravný prostředek, odpor je procesní institut, kterým se brání žalovaný proti platebnímu rozkazu a elektronickému platebnímu rozkazu. Odpor může být i prázdný, tedy neodůvodněný (blankoodpor). Odporem dává najevo žalovaný soudu, že nesouhlasí s vydaným platebním rozkazem. Pokud je řádný a náležitosti splňující odpor podán včas u příslušného soudu, je platební rozkaz zrušen a soud zahajuje nové řízení, ve kterém bude projednán návrh na vydání platebního rozkazu jako žaloba. Odpor se podává ve lhůtě 15 dní od doručení platebního rozkazu. V případě evropského platebního rozkazu je lhůta 30 dní.

V trestním řízení se odpor používá jako obranný prostředek proti trestnímu příkazu, musí být podán do 8 dní poté, co byl trestní příkaz doručen.

Ve správním řízení je možno podat odpor vůči správnímu příkazu do 8 dní od doručení.

Rady a tipy:

Pro prodloužení lhůt se podává nejdříve neodůvodněný odpor, poté se dodává v dodatečné lhůtě odůvodnění. Odůvodnění odporu musí být plnohodnotné  a musí obsahovat ideálně vše, co je třeba k nabourání nároku.

Nejčastější chyby:

Odpor nemá předepsané náležitosti dle zákona, případně není doplněno odůvodnění ve lhůtě. Vždy konzultujte s advokátem vhodný postup.