8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Ochrana osobnosti

Mezinárodní smlouvy i Listina základních práv a svobod staví ochranu osobnosti na přední příčky. Stejně tak občanský zákoník hned v prvních paragrafech přiznává ochranu osobnosti, do které spadá ochrana dobrého jména, pověsti, cti, ochrana jména, ochrana soukromí, ochrana rodinného života, ochrana tělesné integrity či ochrana listovních tajemství, stejně jakožto ochrana autorského práva a jiné duševní činnosti člověka. Mezi nejnovější přírůstky patří například právo být zapomenut internetovými vyhledávači, zavedené evropským nařízením GDPR na ochranu osobnosti. 

Ochrana osobnosti spočívá v zamezení neoprávněných zásahů fyzických a právnických osob a státu do osobnosti člověka. V případě prokázání neoprávněného zásahu může oprávněný uplatnit hned několik nároků – nárok zdržovací či nárok na zadostiučinění (nemajetkovou újmu), mimo jiné. 

Rady a tipy:

Nikdo nemá právo svévolně zasahovat do vaší osobnosti, ať už se to týká vaší pověsti, soukromí nebo třeba vaší samostatnosti. Domoci se často můžete úplného zastavení zásahů či finanční kompenzace. Snažte se pořídit co nejvíce důkazních prostředků.

Nejčastější chyby:

Klienti neřeší podstatné neoprávněné zásahy, aniž by mohli. Žaloba na ochranu osobnosti musí být dostatečně podložena důkazy a musí být založena na správném žalobním nároku.