8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Obhajoba

Základní právo každé osoby je právo na obhajobu v trestním řízení. Obhajoba je termín trestního řízení, nikde jinde se nepoužívá. Obhájce je buďto zvolen obviněným či podezřelým nebo je jmenován soudem v rámci jeho pravomoci a za splnění předpokladů. Obhájce může být jen advokát. Materiální obhajoba zahrnuje právo obviněného osobně se účastnit jednání před soudem, vyjádřit se ke skutečnostem, vyhledávat, předkládat a navrhovat provedení důkazních prostředků i jiné procesní práva. Formální obhajoba zahrnuje požadavek zastoupení profesionálem – advokátem.

Obhájce se účastní řízení od počátku (vyšetřování) až po konec (vynesení rozsudku).

Rady a tipy:

Nezatajujte svému obhájci důležité informace. Advokát může poskytnout jen takovou pomoc, jakou mu jeho klient dovolí. Vše konzultujte s obhájcem, nikdy nejednejte na vlastní pěst.

Nejčastější chyby:

Lidé si často myslí, že zvládnou obhajobu sami. Advokát v mnoha případech nezaručí, že nedojde k odsouzení. Může však dohlédnout na celý proces, zákonnost i formální aspekty.